پربازدید ترین ها


Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

 


 

 

تاثیر نارنجین بر سرطان پستان

نارنجین

 نارنجين (نارنجينين) يک   فلاوونوئید  موجود در مرکبات و گوجه فرنگي است  و مطالعات نشان مي دهد که ممکن است اثرات ضد توموري داشته باشد. پيش از اين،   jia-yuke و همکارات کشف کرده بودند که  نارنجين  باعث القاي فعاليت  AMPفعال  پروتئين کيناز(AMPK)  مي شود و  در  ترجمه يوکاريوتي عامل فسفوريلاسيون مرحله شروع -binding protein 1 (4EBP) E 4 در سلول هاي سرطان پستان انساني MCF-7 را کاهش مي دهد.

اين خواص مشاهده شده  با اثرات ضد توموري  داروهايي  مثل متفورمين و مهار کننده هاي  mTor در ارتباط است.

بر اساس اين يافته Jia-yuke و همکاران  در آزمايشي  توانايي  نارنجين در مدل سلول هاي سرطان پستاني انسان MCF-7 و سلول هاي تومور پستان E0771 موشي را تست کردند.

در هر دو مدل براي رشد سلول هاي سرطاني،  نارنجين وابسته به دوز، تعداد سلول هاي  زنده را به صورت وابسته به زمان کاهش  داد. علاوه بر اين، نتايج حاصل از فلوسيتومتري و ارزيابي رنگاميزي   پروپيديوم يديد، تجمع سلولهاي آپوپتوتيک  را پس از درمان با نارنجین نشان داد.

به طور کلي مي توان گفت    نارنجين با  کاهش بيان چرخه  D1و با افزايش بيان پروتئين پرو -آپوپتوزي Bax مي تواند  تکثير سلول هاي تومور پستاني را با ايجاد توقف چرخه سلولي و ترويج آپوپتوز مهار کند. براي تست تجمع وابسته به دوز  نارنجنين در بافت غده پستاني، موشهاي  ماده با دوزهاي مختلفي از  نارنجين تغذيه شدند (شاهد، 0٪، دوز کم، 1.0 درصد وزني يا دوز بالا، 3.0 درصد وزني نارنجین)  که اين آزمايش در يک رژيم غذايي با چربي اشباع شده بالا به مدت 11 هفته به طول انجاميد در حالي که وزن بدن و تجمع غذاي مصرف بين گروه هاي رژيم غذايي يکسان بود.

رژيم غذايي   نارنجين منجر به تجمع دوز پاسخ در غده پستاني شد.  تجمع نسبي  نارنجين در کبد بيشترين مقدار بود (دوز کم، 1.14 ± 7.61 میکرومول / کيلوگرم بافت و دوز بالا ، 8.33 ± 37.04 میکرومول / کيلوگرم بافت) و پس از آن غدد پستاني و عضله که مقدار مشابه اي از  نارنجين در آنها انباشته شده بود (دوز کم بود ~ 0.4 میکرومول / کيلوگرم بافت و  نارنجين دوز بالا، 2.5 میکرومول / کيلوگرم بافت).

نارنجين و  نارنجين  تک گلوکورونيده دو شکل اصلي فلاونوئيد انباشته شده در غده پستاني، افزايش اين احتمال را که  نارنجين و / يا متابوليتهاي آن  بعنوان فرم هاي  فعال فلاونوئيد  مسئول فعاليت ضد توموري در برابر سرطان پستان مي باشند افزايش ميدهد. اين نتايج براي کمک به پيشگيري از سرطان در زنان قابل اهميت است و مي توان گفت  گنجاندن  مواد غني از نارنجنين در رژيم غذايي زنان در پيشگيري از سرطان مي تواند مهم باشد.

در مطالب بعدي به اهميت و مزاياي نارنجنين به عنوان ماده اي با خواص ضد توموري بيشتر خواهيم پرداخت.

 

منابع:

 

Jia-Yu Ke, Min Tian, Kara L. Kliewer, Steve J. Schwartz, Ken M. Reidl, Shin-yu Tsai, Lisa D. Yee, Martha A. Belury, Evaluation of a citrus flavonoid as a chemopreventive agent against breast cancer, 2014, DOI: 10.1158/1538-7445.AM2014-2151

 

 


غذا و دارو از منابع مشترک تامین میشوند.

غذای سالم و مناسب علاوه بر رفع نیاز های غذایی می تواند برخی نیاز های دارویی را نیز بر طرف سازد.

فعالیت این مجموعه تلاشی است جهت گسترش پژوهشها، گردآوری و انتشار محتوای علمی تخصصی با تمرکز بر مواد غذایی طبیعی

و تاثیر آنها بر پیشگیری ، کاهش و درمان بیماری های شایع.