پربازدید ترین ها


Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /home/foodmed/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

 


 

 

تداخلات دارویی شیر

تداخل یک رویداد بالینی  است که در آن اثرات دارویی با حضور داروی دیگر، گیاه، مواد غذایی، نوشیدنی و یا برخی از عوامل شیمیایی  تحت تاثیر قرار می گیرد. ممکن است فعل و انفعالات دارو و غذا باعث تغییر در فراهمی زیستی و دفع  دارو  شود و به همین علت به شکست درمان منجرگردد و یا ممکن است اثرات مفیدی را بهمراه داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی فعل و انفعالات شیر با برخی از داروها است.

شیر با جذب آنتی بیوتیک های مختلفی مانند تتراسایکلین و  چندی از کینولون ها تداخل دارد، پروپرانولول، مرکاپتوپورین (سبب کاهش فراهمی زیستی مرکاپتوپورین می شود)، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، دیژیتال، با amiloride، امپرازول، اسپیرنولاکتون و رانیتیدین نیز ازدیگر داروهایی هستند که شیر با جذب آنها تداخل دارد . اثرات اصلی از این فعل و انفعالات  شامل کاهش فراهمی زیستی داروها، افزایش یا کاهش دفع داروها، کاهش جذب مواد مغذی، در بین بقیه است.

در حال حاضر تداخلات شناخته شده ی غذا –دارو می تواند در ایمنی و بهره وری از دارو درمانی موثر باشد. فعل و انفعالات بین شیر و دارو عمدتا تعاملات فارماکوکینتیک است. شیر روی جذب و دفع دارو تاثیر می گذارد و می تواند  سبب عدم موفقیت در درمان  و  پیرو آن نیاز به درمان اضافی باشد. در نتیجه داشتن دانش در مورد داروها و مواد غذایی  و اثرات آنها در درمان  از اهمیت زیادی برخوردار است.

منبع:

Reis A, Joaquim J. Drug Interaction With Milk and The Relevance of Acidifying/Alkalizing Nature of Food. Clinical Therapeutics. 2015;37(8):e67-e8.


غذا و دارو از منابع مشترک تامین میشوند.

غذای سالم و مناسب علاوه بر رفع نیاز های غذایی می تواند برخی نیاز های دارویی را نیز بر طرف سازد.

فعالیت این مجموعه تلاشی است جهت گسترش پژوهشها، گردآوری و انتشار محتوای علمی تخصصی با تمرکز بر مواد غذایی طبیعی

و تاثیر آنها بر پیشگیری ، کاهش و درمان بیماری های شایع.